یادداشت

حفاران غیر مجاز از همشهریان خودمان و از شهرهای اطراف و حتی از استانهای دیگر در کلاردشت مشغول تخریب آثار و به غارت بردن اموال تاریخی میباشند ما مشغول تماشا هستیم

آیا ورزش کلاردشت نتوانسته راه خود را از سیاست جدا کند ؟

آیا سیاسی بودن ورزش تنها به معنای حضور مهره های افراد سیاسی در راس امور ورزشی است ؟!

شنبه, 27 ارديبهشت 1399 ساعت 09:13

توریسم در کلاردشت

Tourism in Kelardasht

By Mohsen Moridpour

 

اگر تا روز پنجم و ششم بتوانید ویروس چموش را مدیریت یکپارچه کنید روز ۵ یا ۶ از چموشی خارج و سربه زیر می‌شود. در این روز به مبارکی ایمنی بدنتان آنقدر قوی شده که ویروس را فتیله پیچ کند. به زندگی لبخند بزنید و امیدوار باشید
 
 

 

کرونا می‌تازد،خوب هم می‌تازد...از زمانی که آمد(دقیقا نمیدانم با کدام پرواز از چین به ایران رسید!) دید ایران جای خوبی‌ست،خوش آب و هواست،میزبان مهربانی‌ست..

 

دوشنبه, 21 بهمن 1398 ساعت 11:28

مواظب واژه ها باشیم

یک رمان نویس مشهور جهان به فرزندش می گوید: مواظب واژه ها باش، چون هر کاری می کنی باز هم از واژه ها استفاده می کنی

دوشنبه, 11 شهریور 1398 ساعت 12:22

از ادارات کلاردشت چه خبر؟

آیا میدانید چه تعداد اداره در شهرستان مستقر هست؟