کلاردشت

روایت زندگی هنرمندان؛ قصه زندگی کسانی است که هر روز رج به رج رویاهای‌شان را بر دار قالی گره می‌زنند و از خودشان و آرزوهایشان می‌گویند؛ به‌طوری‌که حتی نقش‌ها نیز به‌گونه‌ای دیگر جلوه‌گری می‌کند.

سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401 ساعت 19:49

ماجراهای کلاردشتی (قسمت چهل و پنجم)

 

پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1401 ساعت 16:22

ماجراهای کلاردشتی (قسمت چهل و چهارم )

 

سه شنبه, 06 ارديبهشت 1401 ساعت 19:49

ماجراهای کلاردشتی(قسمت چهل و سوم)

 

پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 ساعت 20:43

ماجراهای کلاردشتی ( قسمت چهل و دوم)