کلاردشت
کلاردشت

کلاردشت (142)

یکشنبه, 13 شهریور 1401 ساعت 19:59

آتش جنگل‌های کلاردشت اطفا شد

نوشته شده توسط

 

روایت زندگی هنرمندان؛ قصه زندگی کسانی است که هر روز رج به رج رویاهای‌شان را بر دار قالی گره می‌زنند و از خودشان و آرزوهایشان می‌گویند؛ به‌طوری‌که حتی نقش‌ها نیز به‌گونه‌ای دیگر جلوه‌گری می‌کند.