کلاردشت
کلاردشت

کلاردشت (153)

چهارشنبه, 18 اسفند 1400 ساعت 19:14

ايستگاه هواشناسي شهرستان كلاردشت افتتاح شد

نوشته شده توسط

 

یکشنبه, 08 اسفند 1400 ساعت 18:48

جلسه ادواری مدیران مدارس شهرستان کلاردشت برگزار شد

نوشته شده توسط

 

پنج شنبه, 14 بهمن 1400 ساعت 16:16

دکتر مسعود میار نعیمی رسماً شهردار کلاردشت شد

نوشته شده توسط