فهرست یادداشت ها
شنبه, 30 مرداد 1400 ساعت 16:44

قلم فروشي !!!

 چند سالي است كه با روي كار آمدن فضاي مجازي سرعت انتقال اخبار و اطلاعات به كسري از ثانيه رسيده است.

 

دوشنبه, 21 تیر 1400 ساعت 16:59

انتصاب سفارشی ممنوع!!

 

دوشنبه, 21 تیر 1400 ساعت 08:26

زندی بتن انصراف داد

 

دوشنبه, 14 تیر 1400 ساعت 18:07

چوب حراج بر صندلی شهردار‼️

 

یکشنبه, 10 اسفند 1399 ساعت 12:07

گردشگری کلاردشت

 

دوشنبه, 06 مرداد 1399 ساعت 08:35

با رای مردم علیه مردم !

هر جا مردم نماینده خود را انتخاب کرده اند پس از مدتی منتخب همان مردم علیرغم قول های داده شده گاهاً دیده می شود بجای عمل به وعده های زمان انتخابات در جابجایی مدیریت ها بگونه ای تصمیم به دخالت می گیرند که نه تنها در آن منافع عموم در نظر گرفته نمی شود بلکه در تقابل با مردم و علیه آنان نیز رغم می خورد که متأسفانه با ادامه این روند ناپسند شاهد عقب ماندگی حوزه انتخابیه ها تا به امروز بوده ایم.