کلارنا

کلارنا

انتخابات شورای بخش  فردا برگزار می‌شود.

فرمانده انتظامي شهرستان  کلاردشت  از رفع تصرف 500 مترمربع از اراضی ملی در اين شهرستان خبر داد

 چند سالي است كه با روي كار آمدن فضاي مجازي سرعت انتقال اخبار و اطلاعات به كسري از ثانيه رسيده است.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران قیمت حال حاضر برنج در استان را متعادل خواند.