بازدید مدیرکلی سیاسی استانداری مازندران و فرماندار کلاردشت از مجتمع تجاری شقایق

 


بازدید ایوب صالحی فرماندار کلاردشت به همراه جعفر قمی مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران  از محل نمایشگاه فرش و صنایع دستی کلاردشت(نوروز96) در مجتمع تجاری شقایق بازدید کردند.