من وارد این عرصه شدم تا با شما

 با حمایت شما مردم آگاه منطقه ام

با كمك نسل جوان اندیشمند

 با جذب وحمایت سرمایه هاي ارزشمند

با بهره گيري از تجارب اندیشمندان وفرهيختگان آگاه در عرصه قانون گذاري

براي توسعه وتعالي كشور ومنطقه مان گام برداریم

و عميقا باور دارم ما با همراهي شما مردم

مي توانيم

 وبه این توانستن افتخار مي كنم

كه به عنوان فرزند مردم نوشهر وچالوس وكالردشت و كجور

 امروز با صداي بلند مي توانيم فریاد حق خواهي، عدالت را بر پایه منویات مقام معظم رهبري براي توسعه وتعالي منطقه وخلق منابع وثروت به صدا درآوریم.

 

آغاز شد به سال 1345در خانواده ی مذهبی و شیفته ی خدمت به خلق، در بندپی روستایی سرسبز و آرام چون امواج سواحل خزر. دوران تحصیل ابتدایی را همانجا گذراند با رایحه ی صفا و صمیمیت روستاییان خو گرفت و بالیدن آغاز کرد تا مراتب راهنمایی و دبیرستان که مدارس نوشهر نهال وجودش را پذیرا و باغبان بودند تا آنجایی که توانست در سال 1364 در رشته ی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شود.

آینده کجاست؟ کسی نمی دانست!  

شاید خمپاره ای بود که ناگاه از سمت ارتش متجاوز عراق آمد و روح برادرش چون پرنده یی سبک بال پرکشید و خون به دلها کرد. او اما برای جنگیدن آفریده شده بود برای دویدن ،برای رفتن. از همان روزگار ایستادن و تالش کردن را تمرین مداوم کرد و افتخار آفرینی را توشه ی راه. حوالی سال 1368 بود که آنچه تا کنون به ودیعه گرفته بود به صاحبانش پس داد و به عنوان کارشناس درمان در سازمان بهداشت و درمان مازندران مشغول خدمت شد و پس از آن به عنوان مدیر درمان استان مازندران منصوب شد.

در سال 1372 پس از اتمام کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد و به عنوان مدیر کل آموزش و قائم مقام معاونت آموزشی و عضویت در شورای آموزشی و بورس دانشگاه مشغول به کار شد و دبیری کمیته ی توسعه ی بهداشت و درمان استان را نیز عهده دار بود.

همه می دانستند او قرار است تاثیری شگرف بگذارد در زندگی مردمش. او می خواهد گرهی از دردها بگشاید.

آینده کجاست؟ کسی نمی دانست!

گاهی باید سفر کرد .باید دور شد. جدا شد از روزمرگیها و دغدغهها .گاهی باید آنها را کنار گلدانهای شمعدانی خانه جا گذاشت و رفت.  

و او هجرت کرد، سال 1376 به هزاران کیلومتر آنطرف تر و در دانشگاه "ایست انگلیا" شهر نورویچ انگلستان پذیرفته شد و در زمان تحصیل رییس انجمن اسالمی و عضو شورای مرکزی اتحادیه ی انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا و انگلستان بود.  

او می توانست آنجا بماند و تحصیل و کار را پی بگیرد. می توانست آنجا ریشه کند و در خاک غریب ثمر دهد اما آینده جای دیگری بود آنجا که خاکش بوی عشق می داد و آسمانش وسعت داشت. وطن چون مادری که فرزندش را عاشقانه در آغوش می خواند او را به خود خواند.  

به ایران بازگشت و به عنوان استادیار و سپس در سال 1381 به عنوان معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رییس کمیته ی بهره وری و دبیر کمیته ی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه منصوب شد.در این دوره بود که با پشتکار و عالقه به همشهریانش به افتتاح 120 خانه ی بهداشت نیمه تمام در غرب استان سرعت بخشید.  

آینده کجاست؟ کسی نمی دانست!  

لباس رزم پوشیده بود تا سنگی از روی دوش بردارد. بیمارستان فوق تخصصی چالوس،بیمارستان جایگزین نوشهر، درمان بستر 50 تختخوابی کالردشت و درمان بستر 10 تختخوابی پول و کجور در زمان معاونت ایشان به بهره برداری رسید.  

او دیگر آبدیده تر شده بود.  

 

از آن، زمانه بما ایستادگی آموخت

که تا ز پای نیفتیم، تا که پا و سریست

 

این مرد خستگی ناپذیر در سال 1386 پس ازاتمام تعهد اش به دانشگاه علوم پزشکی برای ادامه ی خدمت به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران رفت.  

دکتر محسنی هم اکنون معاون بین الملل دانشگاه و عضو کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.  

این بزرگمرد در سال 1394 با کسب 91 درصد آرا رییس انجمن فیزیوتراپی ایران شد و اکنون عضو شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور و عضو شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران است.  

وی عضو هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور و از سال 1392 عضو هیئت بورد فیزیوتراپی کشور است.  

در صبر کردن و انتظار جادوییست که چون اکسیر مس وجود را طال کند و به همتش جان درخشندگی یابد.  

 

ای دل! صبور باش بر احداث روزگار

 نیکو شود به صبر، سرانجام کار تو ...  

 

این استاد و پژوهشگر نمونه با عنوان پژوهشگر برتر وزارت بهداشت انتخاب شد و از آن جا که به عنوان مشاور معاون وزیر در امور توان بخشی و امور بین الملل بود بر اساس ماده ی 29 قانون انتخابات از سمت خویش استعفا داد.  

این دکتر توانمند با انتشار بیش از 160 مقاله ی تحقیقاتی در مجالت معتبر داخلی و خارجی و سخنرانی در بیش از 50 کنگره ی ملی یکی از نخبگان علم فیزیوتراپی ایران است.  

در ذات اوست چون رود روان بودن و تکاپو داشتن. رفتن پیاپی و مبارزه ی مدام وگذشتن از مشکالت ریز و درشت:  

 

فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست

چون رود بگذر از همه ی سنگ ریزه ها

 

او مؤلف 7 عنوان کتاب علمی در رشته ی خویش است. دکتر محسنی در سال 1391 به رتبه ی استاد تمامی )فول پروفسور( ارتقا یافت و دیپلم مدیریت استراتژیک از مرکز مدیریت بریستول انگلستان و گواهی نامه ی معتبر در اقتصاد بهداشت و درمان از کالسروهه آلمان و سردبیری مجله ی بین المللی )ای اس ای( توانبخشی دانشگاه از دیگر دست آورد های اوست. دکتر محمدعلی محسنی بیشن از 30 پایان نامه ی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را راهنمایی نموده است.

او استاد راهنمای دانشجویان خارجی در داخل و خارج از کشور بوده است.  

 

آینده کجاست؟ کسی نمی داند!  

باید چه کند؟ برای ملتی که او را پرورید و مقام داد؟ باید چگونه چون البرز مقاوم باشد و چون جنگل های تودرتوی مازندران مهربان.  

 

به کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

 

 دکتر همراه با تحقیقات علمی و پژوهشی خود از سال 1369به تدریس دروس مختلف در مقاطع عالی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور مشغول است. دکتر محمدعلی محسنی بندپی از سال 1392پس از کمک به راه اندازی دوره ی دکتری تخصصی فیزیوتراپی به عنوان استاد مدعو دانشگاه الهور پاکستان مشغول خدمت به علم فیزیوتراپی جهان است. او در کنار تدریس و پژوهش به درمان بیمارانش در مطب فیزیوتراپی واقع در میرداماد تهران مشغول می باشد.

 

آینده کجاست؟

آینده را رای شما رقم خواهد زد.  

او آمده است تا سپاسگزار این همه سالها باشد که دعا و آرزوی خیر شما پشتوانه ی راهش بود.  

او آمده برای خطه ی سبز نوشهر و چالوس و کالردشت و مرزن آباد و کجور

 او می خواهد نماینده ی پر مهر دست های کارگر پیر و شکسته ای باشد که رو به آسمان است.  

او فرزند شماست به او اعتماد کنید ....

 

برنامه های دکتر محمدعلی محسنی بندپی

 ۱- بهداشت ودرمان

با توجه به تخصص و تجربهیی که این جانب در زمینه ی بهداشت و درمان دارم یکی از مهمترین اهداف خود را توسعه سیستم بهداشت و درمان در منطقه با تجهیز بیمارستانهای موجود و توسعه ی کیفی و کمی درمانگاه برای مناطق روستایی و همچنین توسعه اورژانس 115 منطقه قرار خواهم داد.  

۲- جذب اعتبارات

یکی از مهمترین و شاید چالشیترین مسائل برای پیشبرد اهداف وبرنامهها داشتن اعتبارات مالی و بودجه ی کافی است. از این رو میبایست برای دستیابی به این اعتبارات چه در مجلس و چه در استان تالشهای گستردهیی صورت گیرد. لذا بنده در صورت انتخاب از همان روز نخست از همه ی توان و ظرفیتهای موجود برای افزایش اعتبارات منطقه استفاده خواهم کرد.

 ۳-  اشتغال جوانان

 قطعا زیبنده ی مسئولین نیست که جوانی این منطقه با این حجم از پتانسیلهای گردشگری، طبیعی و اقتصادی بیکار باشد و اگر هستند جوانانی که بدنبال کار میگردند اما کاری در شان آنها یافت نمیشود کم کاری از مسئولین است. یکی از کارهای اصلی که بنده قطعا پیگیر آن خواهم بود توسعه زیرساختهای منطقه برای اشتغالزایی مخصوصا برای نسل آیندهساز منطقه است.

 

سوابق اجرایی
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران
معاون امور بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مشاور عالی ریاست سازمان بهزیستی در امور توانبخشی و روابط بین الملل
عضو شورای عالی راهبردی سازمان بهزیستی کشور
مسئول راه اندازی و سرپرست شعبه بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور
عضو کمیته ملی مدیریت دگرگونیهای اجتماعی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو
عضو شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور
مسئول انجمن فیزیوتراپی شعبه استان

 

اهم سوابق علمی و پژوهشی
عضو هیئت بورد تخصصی فیزیوتراپی و اندامهای مصنوعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1392-93
انتشار بیش از100 مقاله تحقیقاتی (50 مقاله خارجی ( (ISI و 50 مقاله در مجلات معتبر داخلی)
سردبیر مجله فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو هیئت تحریریه مجلات داخلی و خارجی و داور علمی چندین مجله علمی داخلی و خارجی
مؤلف و مترجم 7 کتاب در زمینه فیزیوتراپی
تدریس دروس مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در داخل و خارج از کشور
استاد راهنما و مشاور بیش از 25 پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
استاد راهنمای 10 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی خارج از کشور
ارائه سخنرانی های مختلف بعنوان استاد مدعو و ارائه مقالات مختلف تحقیقاتی در بیش از 40 کنگره داخل و خارج از کشور
رئیس، دبیرعلمی و عضو کمیته علمی کنگره ها و سمینار های مختلف
استاد مدعو(Visiting Professor) گروه فیزیوتراپی دانشگاه لاهور پاکستان
مجری 15 پروژه علمی تحقیقاتی مصوب دانشگاه
برنده 12 مورد از گرانتهای مختلف آموزشی و پژوهشی از وزارت بهداشت ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران تا مؤسسات معتبر بین المللی
مجری کارگاههای آموزشی مختلف در داخل و خارج از کشور
عضو مرکز تحقیقات اعصاب اطفال و مرکز تحقیقات سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو انجمن علمی ستون فقرات آمریکا ی شمالی (NASS)
دارای دیپلم مدیریت استراتژیک از مرکز مدیریت بریستول انگلستان
دارای گواهی نامه معتبر در اقتصاد بهداشت و درمان از کارلسروهه آلمان

 

آلبوم تصاویر ( برای مشاهده تصاویر در ابعاد واقعی روی آن ها کلیک کنید.)

 

خواندن 5164 دفعه
کد: 693
محتوای بیشتر در این بخش: محمدپور حسن »