بهداشت و درمان

داروخانه بیمارستان قائم کلاردشت امروز تعطیل است

آگهی مناقصه یک راننده بهمراه اتومبیل شخصی مورد نیاز بیمارستان حضرت قائم (عج) شهرستان کلاردشت

آگهی مناقصه  8 راننده بهمراه اتومبیل شخصی مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاردشت

پیام های پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا

اطلاعیه بیمارستان حضرت قائم در خصوص متخصص زنان و زایمان