آموزش و پرورش کلاردشت

دراسرایی مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناسان با حضور در درب منازل فرهنگیان فرهیخته بازنشسته و اهدای لوح تقدیر، تندیس روز معلم و کارت هدیه از زحمات بی شائبه این عزیزان در طول سی سال خدمت صادقانه تقدیر و تشکر بعمل آوردند